Technische Universität München

Chirurgische Klinik, Forschungsgruppe Pankreas

Universitätsklinikum, Chirurgische Klinik, Forschungsgruppe Pankreas, AG PD Dr. J. Kleeff

Details


Adresse:
Technische Universität München
Chirurgische Klinik, Forschungsgruppe Pankreas
Ismaningerstrasse 22
81675 München
Deutschland
Arbeitsgebiet:
Forschung & Entwicklung
Expansion:
national